два віршики білоруською, чисте помо, ммм... (не стирайте!)

| 15 | Розділ: Творчість і мистецтво | 18 листопада 2006 13:43

ПРАВДА

апашлі скажэш маей маме што
эну толька не буду захадзіць в кварціру
харашо толька скажэшто
харашо скажу толька не буду захадзіць в кварціру
мне столька жэ сколька цібе
я б не сказал
а сколька ты думаеш мне 18
я б не сказал
оздаровапакаха ну пашлі я тожэ слушаю такую музыку напрімер креатар
а
скажэшто мы вмесьце іграем в групе
харашо
ты на чём іграешь
на гітаре флейце барабанах
а ну вот пад’езд прікрой меня ат этава не хачу штобы міня відзел
ну я ні знаю
да ты што баішся
а вдруг вы мне штонібудзь сьдзелаеце
да ніхто цібе нічіво ні сьдзелает пашлі
ну нізнаю толька я в кварціру захадзіць ні буду
харашо ні будзіш пашлі
толька пайдзём па лесьніцэ
харашо ні сьпішы стаяць малчаць чіво ты так трісёшся
атпусьціцеміняпажалуста
малчаць ато шьча павешу цібя тут
атпусьціцеміняпажалустаянікамуніскажуштовасвідзел
цібя што нікагда ні білі па этаму лічіку
білiатпусьціцеміняпажалуста
падрачі мне
атпусьціцеміняпажалустаянікамуніскажуштовасвідзел
давай он ужэ встал давай
атпусьціцеміняпажалустаянікамуніскажуштовасвідзел
малчаць драчі малчаць
атпусьціцеміняпажалустаянікамуніскажуштовасвідзел
дзеньгі есьць давай сюда
памагіце памагіце

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

ампутацыя голасу [Nov. 10th, 2006|07:44 pm]
мы едзем мэталічным ліфтам
мы калоцімся недзе й слухаем крыкі
нарэшце забіраюць мяне
ўводзіны ў белы пакой
белы пакой з чырвонымі плямкамі
тады ў мяне не атрымлівалася думаць што гэта рыбкі
пакой вялікі
гэта вялізная заля
крэслы
тазікі з крывёю
тут можна было б гандляваць венікамі
але тут не гандлююць венікамі
тут не гандлююць венікамі
тут не гандлююць
тут няма калі
мяне таксама прывязваюць да крэсла
яякіастатніянясупрацьі
няведаюштояныкажуць
яняхочугэтаўсёразумець

3w
вось
як гэта
і ня дзіўна
я хочу нешта
сказаць у тэкст
рот мой поўны
мой чырвоны
рот поўны
таго што
хоча ў--------------------------------------------------тэкстянохочаўтэкст
нешта---------------------------------------------------------------хочаўтэкст
хоча быць--------------------------------------------------------------авацца
прамоўленым
яно сядзіць у м
а im роце а міна
віта пад языком
і на языку й за
шчакой і ле
вай і пр
а вай
шча
кой
але
я мо
цнаа
сьці
сну
ў з
уб
ы

ПАЧАКАЙЦЕ

Я ХОЧУ НЕШТА СКАЗАЦЬ
ЯХОЧУНЕШТАСКАЗАЦЬ
ЯХОЧУНЕШТАСКАЗА
ЯХОЧУНЕШТАСКА
ЯХОЧУНЕШТА
ЯХОЧУНЕ
ЯОЧУ
ІА

ПАЧАКАЙЦЕ
ПАЧАКАЙЦЕ
ПАЧАКАЙЦЕ

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААstop
Хочеш відповісти? Авторизуйся!